OM LINE

Line Møllerop (født 17. april 1987) er en norsk forfatter.

Møllerop er utdannet samfunnsviter fra Universitet i Bergen og har også tatt fag innen historie og nordisk språk og litteratur. Senere har hun arbeidet med blant annet politikk og i Røde Kors. Hun har også hatt en rekke tillitsverv innenfor norsk idrett både lokalt og nasjonalt.

Line Møllerop bor og er oppvokst i Stavanger.